• 1
  Potvrzení a obchodní podmínky
 • 2
  Osobní informace
 • 3
  Kontaktní informace
 • 4
  Zaslání daru

Potvrzení a obchodní podmínky

Vážení, děkujeme vám za finanční dar poskytnutý spolku Jedlička 2019, z.s. Přečtěte si nejprve naše obchodní podmínky. Děkujeme

Obdarovaný ( Jedlička 2019 z.s. ) dar přijímá a použije ho k podpoře své obecné prospěšné činnosti v souladu se Stanovami spolku Jedlička 2019, z.s.
Dar tak bude použit pro účely vymezené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8.
Spolek Jedlička 2019, z. s. vydává toto potvrzení pro možnost uplatnění odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu.
Potvrzení o přijetí daru můžete uplatnit, pokud úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, je-li dárcem fyzická osoba nebo činí alespoň 2.000,- Kč, je li dárcem osoba právnická. Potvrzení o přijetí daru je třeba doložit ke svému přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo předat svému zaměstnavateli k provedení ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
Vítáme Vás na internetových stránkách www.spolek-jedlicka.cz – dále jen „stránky“, které vlastní a provozuje spolek Jedlička 2019, z.s. se sídlem Lesní 404, 431 45 Březno, IČ 083 94 920 – dále i jen „spolek“, jemuž náleží všechna autorská práva, resp. práva užití k veškerému obsahu těchto stránek.Účelem stránek je umožnit vzájemný kontakt mezi Vámi, spolkem a jinými uživateli, za účelem vzájemné komunikace a naplňování poslání spolku. Zde se můžete seznámit s podmínkami těchto stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi spolku a návštěvníků stránek.Služby poskytované těmito stránkami jsou veřejně přístupné a není možné zabránit tomu, aby se nahraný obsah nedostal mimo stránky samotné. Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Tyto podmínky můžeme upravovat, pokud neuvedeme jinak, jsou změny účinné dnem zveřejnění.Mějte, prosím, na paměti, že zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak, a že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako komentáře, vzkazy, texty, poznámky, návrhy, nápady či podněty, recenze obrázky, videa apod. – dále jako „příspěvky“) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné.Zasláním jakéhokoliv příspěvku, který posíláte na stránky, souhlasíte s jeho zveřejněním na stránkách a využitím dle těchto podmínek. Příspěvky tedy nebudou považovány za důvěrné ani soukromé a mohou být námi použity pro nekomerční účely v souvislosti s činností spolku a provozem těchto stránek, včetně jejich, přenosu, publikování a přeposílání. Za žádné takové použití nenáleží poskytovateli příspěvku finanční ocenění.Zasláním příspěvku potvrzujete, že vám k němu náleží autorská práva nebo že disponujete právy příspěvek pro naše stránky poskytnout a že jejich poskytnutí a použití ze strany spolku neporuší práva žádné třetí strany a že v případě potřeby na naši výzvu tato svá práva doložíte.Spolku náleží právo rozhodnout o zveřejnění, nezveřejnění či odstranění již zveřejněného příspěvku. Pokud se rozhodnete odstranit Vámi poskytnutý příspěvek, na Váš podnět tak učiníme.

Odkazy na jiné webové stránky používá spolek na základě souhlasu jejich provozovatelů a neodpovídá za jejich obsah.

Děkujeme, že svými příspěvky pomáháte vytvářet obsah našich stránek.

Informace o pořizování fotografií či audiovizuálních záznamů
Za účelem dokumentování proběhlých akcí a informování veřejnosti o naší činnosti mohou být při realizovaných akcích pořizovány a šířeny fotografie a videozáznamy osob zúčastněných na pořádaných akcích. Tyto fotografie a videozáznamy jsou pořizovány příležitostně a osobní údaje zachyceny těmito záznamy nejsou dále nijak zpracovávány. Nesouhlasíte-li s použitím konkrétní fotografie či zvukového záznamu s Vaší osobou či si přejete odvolat udělené svolení k použití fotografie či zvukového záznamu kontaktujte nás prosím na adrese sídla nebo e-mailu info@spolek-jedlicka.cz.Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana soukromí včetně ochrany osobních údajů, je podmínkou vzájemné důvěry a je proto i jednou ze základních hodnot prosazovanou spolkem. Rádi bychom Vás informovali, že zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen GDPR a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Spolek zpracovává údaje, které mu uživatelé v souvislosti s provozem webových stránek poskytli prostřednictvím …..formuláře,….. v následujícím rozsahu:

jméno,
e-mailová adresa,
IP adresa,
?? cookies,
???device identifikátor,…
Osobní údaje zpracováváme přímo a to v písemné a elektronické formě a neposkytujeme je žádným třetím stranám.Kódy třetích stran
Na webových stránkách používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.htmlPokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dipage/gaoptout)

Cookies


Zabezpečení údajů
Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení, úniku nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Vaše práva
Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu, v souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. O přístup k Vašim datům můžete žádat zde: https://spolek-jedlicka.cz/zadost-o-pristup-k-datum/

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 24.7.2019
Pokud máte jakékoli dotazy nebo je ve výše uvedených informacích něco nejasné, kontaktujte nás prosím na emailu spolek-jedlicka@seznam.cz na tel.: 735 898 227 či poštou na adresu našeho sídla, rádi odpovíme. Děkujeme.

Děkujeme Vám za dar!