PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vítáme Vás na internetových stránkách www.spolek-jedlicka.cz – dále jen „stránky“, které vlastní a provozuje spolek Jedlička 2019, z.s. se sídlem Lesní 404, 431 45 Březno, IČ 083 94 920 – dále i jen „spolek“, jemuž náleží všechna autorská práva, resp. práva užití k veškerému obsahu těchto stránek.

Účelem stránek je umožnit vzájemný kontakt mezi Vámi, spolkem a jinými uživateli, za účelem vzájemné komunikace a naplňování poslání spolku. Zde se můžete seznámit s podmínkami těchto stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi spolku a návštěvníků stránek.

Služby poskytované těmito stránkami jsou veřejně přístupné a není možné zabránit tomu, aby se nahraný obsah nedostal mimo stránky samotné. Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Tyto podmínky můžeme upravovat, pokud neuvedeme jinak, jsou změny účinné dnem zveřejnění.

Mějte, prosím, na paměti, že zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak, a že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako komentáře, vzkazy, texty, poznámky, návrhy, nápady či podněty, recenze obrázky, videa apod. – dále jako „příspěvky“) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné.

Zasláním jakéhokoliv příspěvku, který posíláte na stránky, souhlasíte s jeho zveřejněním na stránkách a využitím dle těchto podmínek. Příspěvky tedy nebudou považovány za důvěrné ani soukromé a mohou být námi použity pro nekomerční účely v souvislosti s činností spolku a provozem těchto stránek, včetně jejich, přenosu, publikování a přeposílání. Za žádné takové použití nenáleží poskytovateli příspěvku finanční ocenění.

Zasláním příspěvku potvrzujete, že vám k němu náleží autorská práva nebo že disponujete právy příspěvek pro naše stránky poskytnout a že jejich poskytnutí a použití ze strany spolku neporuší práva žádné třetí strany a že v případě potřeby na naši výzvu tato svá práva doložíte.

Spolku náleží právo rozhodnout o zveřejnění, nezveřejnění či odstranění již zveřejněného příspěvku. Pokud se rozhodnete odstranit Vámi poskytnutý příspěvek, na Váš podnět tak učiníme.

Odkazy na jiné webové stránky používá spolek na základě souhlasu jejich provozovatelů a neodpovídá za jejich obsah.

Děkujeme, že svými příspěvky pomáháte vytvářet obsah našich stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

 Ochrana soukromí včetně ochrany osobních údajů, je podmínkou vzájemné důvěry a je proto i jednou ze základních hodnot prosazovanou spolkem. Rádi bychom Vás informovali, že zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen GDPR a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Spolek zpracovává údaje, které mu uživatelé v souvislosti s provozem webových stránek poskytli prostřednictvím …..formuláře,….. v následujícím rozsahu:

  • jméno,
  • e-mailová adresa,
  • IP adresa,
  • ?? cookies,
  • ???device identifikátor,…

Osobní údaje zpracováváme přímo a to v písemné a elektronické formě a neposkytujeme je žádným třetím stranám.

Kódy třetích stran

Na webových stránkách používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dipage/gaoptout)

Cookies Veškeré informace o Cookies klikněte zde

 Zabezpečení údajů

Ochrana Vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a zamezení jejich zničení, úniku nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Vaše práva

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu, v souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. O přístup k Vašim datům můžete žádat zde:  https://spolek-jedlicka.cz/zadost-o-pristup-k-datum/

 Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 05.11.2019

Pokud máte jakékoli dotazy nebo je ve výše uvedených informacích něco nejasné, kontaktujte nás prosím na emailu info@spolek-jedlicka.cz, na tel.: +420 721 415 822 či poštou na adresu našeho sídla, rádi odpovíme. Děkujeme.