O nás

Jsme tým plný radosti, pochopení, motivace a chuti tvořit úsměvy

Jsme spolek založený na vzájemném přátelství a důvěře. Chceme touto formou smysluplně vytvářet volnočasové aktivity v zařízeních jako Dětské domovy, Azylové Domy, Fondy ohrožených dětí. Plánujeme také tvorbu aktivit pro seniory a veřejnost. Snažíme se tedy vzájemně podílet na organizaci volného času dětí, mládeže, tak i dospělých v oblastech „vzdělávací, kulturní, sportovní apod.

Podmět ke vzniku našeho spolku vzešel již v roce 2008. Nicméně několik let jsem byla spíše parta přátel, která se pravidelně zapojovala do aktivit, kterým se momentálně věnujeme. Nejvyšším orgánem spolku Jedlička 2019 z.s. je členská schůze a statutární orgán, který řídí veškerou činnost spolku. Hlavními zdroji spolku jsou členské příspěvky, příjmy z činnosti spolku, sponzorské dary. Náš spolek se momentálně věnuje volnočasovým aktivitám v dětských domovech, klokáncích a azylových domech.

Jsme tým plný radosti, pochopení, motivace a chuti tvořit úsměvy

Jsme spolek založený na vzájemném přátelství a důvěře. Chceme touto formou smysluplně vytvářet volnočasové aktivity v zařízeních jako Dětské domovy, Azylové Domy, Fondy ohrožených dětí. Plánujeme také tvorbu aktivit pro seniory a veřejnost. Snažíme se tedy vzájemně podílet na organizaci volného času dětí, mládeže, tak i dospělých v oblastech „vzdělávací, kulturní, sportovní apod.

Podmět ke vzniku našeho spolku vzešel již v roce 2008. Nicméně několik let jsem byla spíše parta přátel, která se pravidelně zapojovala do aktivit, kterým se momentálně věnujeme. Nejvyšším orgánem spolku Jedlička 2019 z.s. je členská schůze a statutární orgán, který řídí veškerou činnost spolku. Hlavními zdroji spolku jsou členské příspěvky, příjmy z činnosti spolku, sponzorské dary. Náš spolek se momentálně věnuje volnočasovým aktivitám v dětských domovech, klokáncích a azylových domech.

Kdo za spolkem stojí?

Jakým způsobem trávíme volný čas, z velké části ovlivňují naše sociální, rodinné a ekonomické podmínky. Tím více, pokud se tyto podmínky narušují, ovlivňují děti a mládež, které postrádají možnost vlastními silami je jakkoliv ovlivnit. Nepodnětné prostředí, kde dítě tápe, jakým způsobem by mohlo trávit svůj volný čas, se může stát tzv. podhoubím pro rozvoj nežádoucích jevů a nevhodného trávení volného času. Za tímto účelem vznikl spolek přátel, kteří pravidelně navštěvují sociální zařízení v ústeckém kraji za podporou volnočasových aktivit, a hlavně vše připravujeme pro dobrý pocit. Děkujeme za podporu.

Pavel Schmieder
předseda spolku

Tomáš Schmieder

dary, marketing

Júlia Schmiederová

projektant, zakladatel

Eva Primasová

člen spolku

Martina Segešová

člen spolku

Eva Šifaldová

člen spolku

Kristýna Platlová

projektantka – pomocnice