Projekty

Výtvarné a relaxační volnočasové aktivity

Výtvarná činnost posiluje vizuální centra mozku, uvolňuje mysl, hladí duši, osvobozuje od času a je to úžasná relaxace.

Kuchaříček je náš amatérský Masterchef

Kuchaříček je akcí, kterou náš spolek pořádal v roce 2020 poprvé. Soutěž je určena dětem a mládeži, kteří zažívají obtížné životní situace.

Hledáme svou hvězdu (Hledáme svůj talent)

Cílem Hvězdy je rozvíjet schopnosti, dovednosti u dětí a mládeže, kterým chybí prostředky, odvaha nebo motivace k zapojení kroužků.

Škola nás baví – sbírka školních potřeb

Díky školní sbírce chceme pomoci sociálně slabým a také sociálním zařízením. O pomoc si může anonymně zažádat i veřejnost.