Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 30. Září 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://spolek-jedlicka.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Disclosure practices

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Jedlička 2019 z.s.
Puškinova 403,
430 01 Chomutov
IČO: 08394920
Česká republika
Webová stránka: https://spolek-jedlicka.cz
E-mail: zc.manzes@akcildej-kelops
Telefonní číslo: 735898227

10. Data requests

For the most frequently submitted requests, we also offer you the possibility to use our data request form

×

Příloha

Kalendář akcí

Tyto informace slouží jako vodítko k tomu, jaké sekce je třeba upravit kvůli používání Kalendáře událostí a jeho doplňků. Níže uvedené informace byste měli zahrnout do správných částí vašich zásad ochrany osobních údajů. Prohlášení: Tyto informace jsou pouze orientační a nelze je považovat za právní poradenství. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme Informace o události, místě a organizátorovi Prostřednictvím použití Kalendáře událostí, Kalendáře událostí PRO, Panelu filtrů Kalendáře událostí, Vstupenek Eventbrite a pluginů Community Events, stejně jako naší služby Import Agregator událostí (obsažené v pluginu Kalendář událostí), mohou být informace shromažďovány a ukládány v rámci databáze vašeho webu. Doporučený text: Pokud vytvoříte, odešlete, importujete, uložíte nebo zveřejníte informace o události, místě nebo organizátorovi, budou tyto informace uchovány v místní databázi: Informace o místě konání: jméno, adresa, město, země, stát, PSČ, telefon, webové stránky, zeměpisné souřadnice (zeměpisná šířka a délka) Informace o pořadateli: jméno, telefon, webové stránky, email Informace o události: webová stránka, cena, popis, datum, čas, obrázek Import akcí, míst a organizátorů: Všechna data obsažená v souboru CSV nebo ICS a externí adresy URL (pro události, místa konání, organizátory a vstupenky) Import dat původu (URL, odkud se události importují – jako Eventbrite, MeetUp, další kompatibilní zdroje URL a další, které mohou obsahovat podobná nebo stejná data, jaká jsou uvedena výše) Eventbrite Informace o vstupenkách: název, popis, cena, typ, množství Vezměte prosím na vědomí, že pro vytváření nových událostí prostřednictvím formuláře pro odeslání událostí komunity musí mít uživatel účet na webu v této doméně. Tyto informace jsou uchovávány v místní databázi. Je také možné vytvářet události anonymně, pokud má vlastník webu tuto možnost povolenou. Při nákupu vstupenek Eventbrite jsou informace o účastníkovi, kupujícím a objednávkách uloženy a spravovány společností Eventbrite. API klíče Sada Kalendář událostí nabízí použití klíčů API třetích stran. Primárními funkcemi jsou vylepšení funkcí, které jsme zabudovali, z nichž některé využívají Mapy Google, PayPal, Eventbrite a Meetup. Tyto klíče API nejsou poskytovány Kalendářem událostí. Doporučený text: Využíváme určitá rozhraní API, abychom mohli poskytovat specifické funkce. Tato rozhraní API mohou zahrnovat následující služby třetích stran: Google Maps (klíč API), Meetup (token OAuth), PayPal (e-mailová adresa, ID klienta, tajný klíč klienta), Eventbrite (klíč API, ověřování adresy URL, tajný klíč klienta ) a Zoom (e-mailová adresa) , ID klienta, tajný klíč klienta). Jak dlouho tato data uchováváte Veškeré informace (data) jsou uchovávány v lokální databázi po neomezenou dobu, pokud nejsou smazány jinak. Některá data mohou být exportována nebo odstraněna na žádost uživatelů prostřednictvím existujícího exportéru nebo gumy. Upozorňujeme však, že existuje několik „okrajových případů“, ve kterých nejsme schopni zdokonalit shromažďování a export všech dat pro vaše koncové uživatele. Doporučujeme spustit vyhledávání ve vaší místní databázi a také v řídicím panelu WordPress, abyste identifikovali všechna data shromážděná a uložená pro vaše konkrétní požadavky uživatelů. Kam posíláme vaše data Kalendář událostí ve výchozím nastavení neposílá žádná uživatelská data mimo váš web. Pokud jste rozšířili náš plugin(y) o odesílání dat do služeb třetí strany, jako je Eventbrite, Google Maps nebo PayPal, mohou být informace o uživateli předány těmto externím službám. Tyto služby mohou být umístěny v zahraničí. Pluginy a šablony zde mohou přidávat vlastní navrhované odstavce o ochraně osobních údajů. Můžete se rozhodnout přidat je do přílohy Prohlášení vašeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud chcete, můžete do přílohy vašeho Prohlášení o ochraně osobních údajů přidat další vlastní texty. Mějte prosím na paměti, že byste měli přizpůsobit tyto texty pro svůj web: text obecně neměl být kopírován tak, jak je. Příloha vašeho Prohlášení o ochraně osobních údajů