Hledáme svou hvězdu (Hledáme svůj talent)

Talentová soutěž je akcí, kterou náš spolek pořádá od roku 2017. V roce 2020 se bude jednat o třetí ročník. Soutěž je určena dětem a mládeži, kteří zažívají obtížné životní situace. Je určena také pro děti z dětských domovů a klokánků. Touto soutěží chceme reagovat na potřeby dětí, mládeže a snažíme se rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Zároveň naše Hvězda posiluje motivaci u dětí v oblasti (tance, hudby, zpěvu, komunikace, tolerance, a jiných volnočasových aktivit).

Hlavní myšlenkou naší Hvězdy je standardizovat vzdělávání v oblasti hudby, zpěvu a také tance. Touto formou se také snažíme posilovat volnočasové aktivity, nebo poukázat, jak trávit smysluplněji svůj volný čas a zamezit tak míru rizika rozvoje rizikového chování. V roce 2017 byla naše soutěž pouze pro mládež z fondu ohrožených dětí. 

V Roce 2019 se do akce také přidal Dětský domov Chomutov a tím dostala naše akce větší šmrnc, což začalo mít velký vliv jak na média, tak i pro motivaci nových a dalších soutěžících v ročníku 2020. Našim „motem“ je, aby se do naší soutěže zapojilo co nejvíce mladých klientů, a proto chceme ve třetím ročníku otevřít cesty i pro veřejnost. Našim cílem bude tedy inspirovat a motivovat co nejvíce dětí a poukázat na důležitosti našeho projektu.

Celý soutěžní plán bude rozvržen do dvou sekcí. Plánujeme uskutečnit několik castingových kol, do kterých se zapojí dětské domovy, klokánky, popř. veřejnost. Druhý krok bude poté Velké finále, které se bude konat dle předpokladů na Měděnci. Chceme také pomoci všem, kteří projdou castingem. Mládež budeme motivovat a učit je, jak eliminovat trému nebo pomůžeme zdokonalit jejich vystoupení dle libosti. Soutěž bude rozdělena do několika kategorií, o kterých se rozhodne až po přihlášce všech účastníků. Veškeré kategorie se poté rozdělí do dvou věkových kategorií a to: Do 15 let a nad 15 let

  • Oslovení organizací – cílové služby, které mají v cílové skupině ohrožené děti a mládež (Dětské domovy, klokánky, partnerské organizace, veřejnost) s nabídkou zapojení do akce, motivace a trénink jejich vystoupení v rámci soutěže.
  • Casting – Jde o tzv. předkolo/a samotné akce, kde bude vybírat a hodnotit hlavní porota soutěže Hledáme Svou Hvězdu.
  • Zajištění akce – Mezi zajištění akce patří (zajištění termínu akce, pronájem sálu, ozvučení a veškerá technika, propagační materiál, zajištění organizátorů soutěže, realizace plánu vystoupení, porota,)
  • Realizace – Hlavní finálové vyvrcholení by se mělo konat na Měděnci v Restauraci Fénix v dopoledních hodinách. Termín realizace projektu je srpen 2020 (dle možnosti majitele pronájmu sálu. Celá akce + příprava potrvá: min. 5 hodin max. 9 hodin.
  • Propagace – Naším cílem je pozvat zástupce médií (místní noviny, rozhlas, regionální televize apod.). Náš tým osloví co nejvíce skupin.