Výtvarné a relaxační volnočasové aktivity

Výtvarná činnost posiluje vizuální centra mozku, uvolňuje mysl, hladí duši, osvobozuje od času a je to úžasná relaxace. Tahle tvůrčí činnost mne provází celým životem. Od roku 2006 se s vámi o ni ráda dělím, kdy v rámci relaxačních činností pořádám výtvarné kurzy pro jednotlivce i skupiny. Kladu důraz na individuální přístup, tak aby si každý klient odnesl přesně to, co potřebuje. Od roku 2017 společně se zapsaným spolkem Jedlička 2019 z.s. navštěvujeme zařízení, kde učíme dětičky malovat. Našim hlavním cílem je právě u dětiček vytvářet relaxační volnočasové aktivity skrze malování.

  • kresba a malba pravou mozkovou hemisférou
  • tužka
  • suchý pastel
  • akvarel
  • akvarelové pastelky
  • akryl
  • čínská tušová malba
  • kombinované techniky a struktury
  • práce u stojanu
  • malba na plátno, dřevěné desky, kresba na papír, karton

Dana Stříbrská – terapeutka, lektorka

Vášeň k lidské mysli se mi stala životním napněním, koníčkem i profesí. Své vědomosti a praktické zkušenosti si stále prohlubuji vzděláváním. Ve své soukromé praxi se dlouhodobě zaměřuji na oblasti zabývající se vztahem lidské ENERGETIKY a jejím vlivem na psychické, fyzické a sociální zdraví jedince a kvalitu jeho života, kompletně na všech úrovních celé jeho bytosti. Miluji život a jeho rozmanitost. Poskytuji individuální i skupinové terapie – Cesta duchvní odezvy EHPS – psychosomatické poradenství na energetické úrovni, s energetickou nápravou nebo v kombinaci s BiOrelease tělovou terapií a regenerační a rekondiční masáže. Mé služby jsou vhodným doplňkem k lékařské péči. Vhodné jsou pro klienty upřednostňující holistický pohled na život a zdraví člověka. Ráda spolupracuji i s lékaři, vědou a dalšími specialisty. Ve volných chvílích se věnuji výtvarnému umění. Vlastně maluji a výtvarně tvořím od malička. Je to úžasná relaxace o kterou se s vámi ráda dělím. V rámci relaxačních činností vyučuji od roku 2006 kurzy kreslení, malování, imaginativní techniky a kurzy Arte – terapie v energetické hlubinné terapii sebepoznání EHPS a mnohé další.