Školní sbírka byla předána v azylovém domě

30. srpna 2021

30.08.2021 (Chomutovsko) – Blíží se zahájení školního roku a je na čase navštívit další naše přátelé a kamarády. Naší další zastávkou před samotným startem nového školního roku je Azylový dům. 

Škola Nás baví je projektem, který se pokouší pomoci co nejvíce klientům kolem nás. Do školní sbírky se zapojuje čím dál více ochotných lidiček, kterým chceme touto formou poděkovat.

Naše kolegyně Martínka Segešová, která patří mezi členy spolku od počátku prvotního projektu Jedlička 2019, se postarala o dodání všech potřebných školních setů. Nejen děti měly radost, ale velkou pomoc přivítali i rodiče. Touto formou chceme poděkovat Lucince Klepšové, Pavlínce Nové, Danušce Stříbrské, Karlu Steinzovi a všem ostatním. Děkujeme

Našim cílem je pomoci co nejvíce dětičkám a rodičům. Budeme velice rádi za jakoukoliv pomoc při školní sbírce, která běží celoročně.

Víte, že…

Azylový dům je sociální službou, která poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Řadíme jej mezi služby sociální prevence. Dle zákona o sociálních službách azylový dům poskytuje osobám stravu nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinou azylových domů jsou muži, ženy, matky s dětmi, rodiny s dětmi, páry, senioři, ale i oběti násilí, oběti živelních pohrom či lidé s duševními poruchamimentálním postižením nebo závislostí na alkoholu a drogách. Každý azylový dům je však vždy pouze pro určitý okruh osob z této cílové skupiny.

Přečtěte si také

Letos si výherci odnesou zajímavé ceny.

Letos si výherci odnesou zajímavé ceny.

Rok 2023 je tu! Náš tým plný úsměvů proto chystá novinky v tomto roce a přípravy na začínající se akce nesmějí v našem spolku chybět. Letos si naši...